Pogoji poslovanja

SPLOŠNO

Na spletnih straneh Planeswalker.si se lahko podrobno seznanite o artiklih, povezanih z igro Magic: The Gathering, ki jih prodaja Založba Tangram.

Izdelke, ki jih želite, lahko naročite preko spleta. 

VELJAVNOST PONUDBE

 

Ponudba je veljavna samo za rezidente Republike Slovenije (osebe, ki imajo na območju Republike Slovenije stalno bivališče).

CENE IN POPUSTI

Vse cene so izražene v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost.

Kupcem preko internetne trgovine priznavamo različne popuste, ki so objavljeni ob izdelku.

Na stroške dostave ne priznamo popusta.

 

Popusti se ne seštevajo

STROŠKI DOSTAVE

Založba Tangram zaračuna stroške pošiljanja v vrednosti 3,00 EUR (z DDV). Pri naročilih nad 50€ je pošiljanje brezplačno.
V primeru akcij in posebnih ponudb lahko stroške pošiljanja krije Založba sama in to izrecno navede v ponudbi.

 

ODSTOP OD POGODBE IN REKLAMACIJE

 

Kupec ima pravico, da najkasneje v 15-ih dneh po prejemu blaga prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe.
Obvestilo o odstopu kupec sporoči po faxu na št. 01/427-29-40, pisno na naslov Založba Tangram, Dolenjska cesta 242 b, 1000 Ljubljana, po elektronski pošti na naslov info@planeswalker.si ali osebno vsak delavnik med 8:00 in 15:00 uro na lokaciji Založba Tangram, Dolenjska cesta 242 b, Ljubljana.

Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrniti Založbi Tangram najkasneje v 15 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe. Blago vrne po pošti ali osebno. Založba Tangram d.o.o. bo kupcu blago zamenjala za drugo oziroma vrnila že plačano kupnino.

Reklamacije sprejemamo po telefonu na št. 041/896-983, po faxu na št. 01/427-29-40, pisno na naslov Založba Tangram, Dolenjska cesta 242 b, 1000 Ljubljana, po elektronski pošti na naslov info@planeswalker.si ali osebno, vsak delavnik med 8:00  in 15:00 uro na lokaciji Založba Tangram, Dolenjska cesta 242 b, 1000 Ljubljana.

Nepoškodovane izdelke nam v enaki količini in originalni embalaži s priloženim originalnim računom, kopijo vašega osebnega dokumenta, bančne kartice, kjer bo razvidno vaše ime in TRR ter izpolnjenim obrazcem za odstop od pogodbe (nahaja se na strani PISRS – kliknite tukaj), pošljite na naslov:

Založba Tangram d.o.o.
Dolenjska cesta 242b
SI – 1000 Ljubljana
s pripisom “odstop od pogodbe”

 

Stroške vračila blaga krije kupec.

 

STVARNA NAPAKA

Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja tudi iz naslova stvarne napake, kot to predvideva Zakon o varstvu potrošnikov- ZVPOt. Stvarno napako lahko uveljavljate v roku dveh let od nakupa, v kolikor se je na izdelku pojavila napaka, za katero ni kriva vaša nepravilna uporaba oziroma ta napaka ni posledica vašega dejanja.

Če na kupljenem artiklu potrošnik ugotovi stvarno napako, lahko v roku 2 mesecev od dneva, ko je napako odkril, pri čemer od dneva nakupa ne smeta miniti več kot 2 leti, pri prodajalcu uveljavlja enega izmed naslednjih zahtevkov, ki ga potrošnik izbere sam:

  • odprava napake ali
  • zamenjava blaga ali
  • vračilo plačanega zneska.

 

Kdaj gre za stvarno napako?

Po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) je napaka stvarna:

  • če blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • če blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je prodajalec izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste.

 

Kako se stvarno napako uveljavi?

 

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda (vračilo na lastne stroške) v zakonsko določenem roku. Če napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN VARNOST NAKUPOVANJA

Kupec dovoljuje Založbi Tangram d.o.o. zbiranje in uporabo pridobljenih osebnih podatkov. Zbrani osebni podatki se uporabljajo izključno za potrebe nakupovanja pri Založbi Tangram.

Založba Tangram d.o.o. se obvezuje, da pridobljenih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.

 

Celotno okolje spletnih strani Založbe Tangram je zaščiteno. Komunikacija poteka po varnem HTTPS protokolu, s čimer so podatki, ki se v komunikaciji prenašajo, zaščiteni pred dosegom drugih uporabnikov interneta.

PRISTOJNOST SODIŠČA

 

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. Če stranki sporazuma ne bosta mogli doseči, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, po slovenskem pravu.

DRUGI POGOJI

 

Založba Tangram d.o.o. si bo prizadevala k zagotavljanju ažurnosti podatkov, vendar ne odgovarja za morebitne napake ali netočnosti glede vsebine te spletne strani.